Close

STYLISH & WISE

A trend seeker portal how to stay stylish and wise in the world of art, fashion, lifestyle and beauty.

HOW ARE TRENDS CREATED?

HOW ARE TRENDS CREATED?

I guess not all of you were about to overanalyse why in shops like Zara, H&M or Reserved we can find confusingly similar things, which at the end are responsible for this ‘clones attack’ visible on the streets. On the other hand, almost all of you already know that this kind of tendency defined as a „general direction in which something is developing or changing“ is called a trend.

What is even more interesting, it is the fact that creation of trends is not exclusively based on a creative process. Whatever we wear, eat or decorate our houses with, has a creative side but agencies responsible for setting the trends are working with really big data, which need a way more mathematical approach than a creative one. After analytical processing of the statistical data, the trend can finally be forecasted. In this case I am talking about big players in an industry of trends analytics, which go far beyond than offering their service to an every man. Probably, lots of fashion blogger would love to get some trends information from the big agencies a few years ahead but their clients are more multimillionaires companies than freelancers.

One of the most known players, described as „The world’s #1 fashion trend forecaster” is the WGNS agency – World’s Global Style Network (https://www.wgsn.com/en/). Their expertise is not only related to fashion – as you can see on their website, they also offer some analytics about lifestyle and interior design and other services, which help some retailers to draw our attention on everyday basis.


Pewnie nie każdy z Was starał się analizować, czemu w Zarze, H&M czy Reserved znajdujemy dziwnie podobne rzeczy. Ale za to każdy z Was wie, że taką tendencję, czyli „general direction in which something is developing or changing“ nazywamy trendem.

Zapewne zaciekawi Was, że powstawanie trendów nie jest wyłącznie procesem kreatywnym. Tak, moda, wystrój wnętrz, czy to co spożywamy może nasuwać na myśl kreatywność, jednak agencje zajmujące się przewidywaniem trendów bazują na „big data”, czyli potężnymi skupiskami baz danych, na bazie których po analitycznych procesach wyznaczany jest trend. I tutaj mamy do czynienia z tak zwanymi potężnymi graczami w branży oferującymi usługi analizy trendów niestety nie zwykłym śmiertelnikom (pewnie wielu blogerów modowych byłoby chętnych, żeby za takie dane zapłacić niezła sumkę), a jedynie wielomilionowym korporacjom.

Z najbardziej znanych – tzw. ‘the biggest players’ – można tutaj wymienić agencję WGNS – World’s Global Style Network (https://www.wgsn.com/en/), która określa siebie jako „The world’s #1 fashion trend forecaster”. Nie zajmuje się ona wyłącznie modą, bo oferuje też analizy dotyczące „lifestyle and interior” i wiele innych usług usprawniających pracę duży graczy walczących o naszą uwagę swoimi produktami każdego dnia.

Trend forecasting

Trend forecasting – how much earlier?

According to the statistics the WGNS is able to forecast some trends even 2 – 3 years ahead! Think about your mum’s jeans that you are currently wearing or seeing in shops windows but a few years ago you couldn’t imagine that something from your mum’s wardrobe will become so popular.

Trend forecasting – what influences trends?

Generally speaking, almost all aspects of our lives shape trends. Surprisingly, even a war at the certain place in the world has an influence on what you see in shop windows in Europe. Obviously, clothes, food items or interior design are influencing one another. Changes in one aspect create trends in another. Think about the madness with models size ‘0’ and numerous of skinny figure diets on the market and a current ‘healthy’ trend related to a physical activity, sport clothes in everyday’s uniforms and diets based on ‘super foods’.

Trend creation – who?

What makes somebody a trendsetter? Partially, it is a personality craving for innovation, open for changes and being brave in trying new styles as a pioneer. People with abovementioned traits can be found among artists, designers, adults younger than 30 years old, as well as among very rich society classes.


Trend forecasting – ile wcześniej?

Zgodnie z szacunkami, WGNS jest w stanie przewidzieć trendy nawet 2-3 lata do przodu! Pomyśl o swoich mum’s jeans, które zapewne nosisz teraz lub widujesz w coraz większej ilości sklepów, ale zapewne nie myślałaś o nich jako o trendzie jeszcze kilka lat temu widząc je w szafie swojej mamy i zastanawiając się czemu ich jeszcze nie wyrzuciła.

Trend forecasting – co wpływa na trendy?

W zasadzie wszystkie aspekty naszego życia! Pewnie zdziwicie się, ale nawet sytuacja taka jak wojna na danym obszarze na świecie, wpływa na to, co widzicie w sklepach z ubraniami w Europie. Oczywiście ubrania, produkty spożywcze, sport, czy wystrój wnętrz oddziałają na siebie. Jeden aspekt wpływa na trendy w drugim. Szaleństwo z modelkami rozmiaru 0 i ilość „trendy” diet odchudzających, a obecny trend na wszelką aktywność fizyczną, buty sportowe do sukienek i diety obfitujące w „super foods”.

Trend creation – kto?

Jak zapewne wiecie, osoby które tworzą trendy zwani są ‘trendsetters’. Co sprawia, że ktoś jest trendsetterem? To właśnie osobowość odznaczająca się pragnieniem zmian, byciem otwartym na wszelkie innowacje i odważnym w próbowaniu nowych stylów jako pierwszy. Wiele osób o wspomnianych cechach można znaleźć wśród artystów, projektantów, młodszego pokolenia przed 30stką, a także między ludźmi bardzo zamożnymi.

Fashion trends forecasting

Trend creation – where?          

Trends are mainly born in big cities where the highest rate of trendsetters is based: New York City, Los Angeles, London, Paris, Milan or Tokio. What is created, shown and later produced in this places, it very quickly spreads to the whole world through magazines, movies or social media.

Trend creation – how?

According to the author of the book “Anatomy of a trend” Henrik Vejlgaard, in order to conceive changes in a style or in a taste as a trend, the following tendencies should be noticed:

–       a new trend was created as an answer to a mainstream phenomenon

–       a various groups and a high number of trendsetters followed the trend

–       a new trend was created in a big city known from its trendsetting groups

–       a trend spreads in a quick manner to other trendsetters cities

–       there is a simultaneous production or development of the design in a trend early stage

–       items or style can be copied and reproducable

–       trendsetters media start showing the trend in articles

–       a connection can be observed between Hollywood movies and the trend

Trend life – how long?

It can take years for some people to be ready to change their style or taste towards offered novelties. Sometimes it depends on a visibility of a certain trend and a perfect example could be a change in hairstyles compared with significantly slower changes in underwear trends.

Trend life and „fast fashion”?

What creating trends and fast fashion have in common? Shops like Zara or H&M are famous for their fast fashion strategy, which helps them fulfill the needs of the market by an immediate reaction towards newly set trends. Because of launching the new collections sometimes even every two weeks, fast fashion brands increase spreading the trends and their extinction. It is all possible due to the easy access to fast fashion shops all around the globe, a fast production compensated by a poor quality and prices. In comparison to big fashion brands, which show their collections during fashion weeks, prices for items from Zara or COS are obviously more affordable for the average consumer.


Trend creation – gdzie?

Trendy rodzą się w zalążku głównie w miastach o większym skupisku trendsetterów. Do nich należą bez wątpienia Nowy Jork, Los Angeles, Londyn, Paryż, Mediolan, czy Tokio. To właśnie to co jest produkowane, czy przedstawiane w tych krajach rozprzestrzenia się na cały świat poprzez magazyny, filmy, czy social media.

Trend creation – jak?

Według autora książki „Anatomy of a trend” Henrika Vejlgaarda, żeby zmianę w stylu, czy szeroko pojętego smaku można było zaliczyć do trendu należy zaobserwować poniższe tendencje:

– nowy trend został zapoczątkowany jako odpowiedź na zjawisko mainstreamu
– różne grupy trendsetterów przejęli trend
– znacząca liczba trendsetterów przyjęła trend
– nowy trend powstał w dużym mieście słynącym z trendsetterów
– trend rozprzestrzenia się szybko do innych miast trendsetterskich
– odbywa się równolegle produkcja lub też rozwijanie designu we wczesnym stadium powstającego trendu
– produkty lub styl są „kopiowalne”, można je imitować
– media trendsetterów rozpoczynają pokazywanie trendu w artykułach
– można zaobserwować związek pomiędzy filmami hollywoodzkimi, a trendem (!)

Trend life – jak długo?

Zanim ktoś zmieni swój styl, czy gust wobec oferowanych nowinek może zająć nawet lata! Często zależy to od widoczności danego trendu i tutaj dobrym przykładem są dużo wolniejsze zmiany w trendach bieliźnianych niż np. w stylizacjach fryzur.

Trend life, a „fast fashion”?

Co ma wspólnego powstawanie trendów z pojęciem „fast fashion”? Sklepy typu Zara, czy H&M są słynne z operowania pod pojęciem „fast fashion”, dlatego że w błyskawiczny sposób mogą odpowiadać na potrzeby rynku i nowo powstające trendy. Wręcz przyspieszają rozprzestrzenianie się trendu i jego obumarcie poprzez wypuszczanie nowej kolekcji ubrań i akcesoriów nawet co dwa tygodnie! „Fast fashion” i szybkie „życie” trendu jest możliwe poprzez dostęp do tych sieciówek na całym świecie, możliwość szybkiej produkcji często kosztem jakości i cenami, które w porównaniu do wielkich domów mody właśnie wypuszczających najnowsze kolekcje na wybiegach w trakcie fashion weeku, są bardziej przystępne dla większości społeczeństwa.

Fast fashion trends

Trend forecasting – who?

In order to be a good match for a trend forecaster position, not only you need to be creative but have an analytical approach as well. It is definitely a profession that has a lot to do with numbers, statistics, graphs analysis and some big data software. Yep, math is important but creativity is a must. Thinking outside of the box, some good taste and lack of judgment towards things that personally don’t appeal to us are other features essential in this business. Desired candidates for this role are also the ones with an experience from different industries, because combing the knowledge about the world is pretty helpful. Wouldn’t it be too tiresome to work on fashion trends without a clue about fashion?

We cannot forget about media awareness of a trend forecaster. Without usage of the instagram it would be difficult to deal with trend forecasting (it’d be interesting to know when WGNS already knew that Facebook would be slowly left aside for increasing popularity of the instagram?). It is a fact that social media are a must in trends forecasting, as well as trendsetting.

Trend forecasting – work?

Definitely, it is a profession that requires broad spectrum of interests, good knowledge of a mainstream and analyzing information with a speed of light. Trends come and go. Every day looks different. I can imagine that the most amazing part of a trendforecaster’ work is a possibility for travels, a constant exposure to novelty, meeting inspirational people and getting to know different cultures.


Trend forecasting – kto?

Żeby spełniać się w roli trend forecaster, ważne są nie tylko kreatywne, ale także analityczne umiejętności. Tak, to zajęcie, które wymaga pracy z liczbami, statystykami, wykresami, wszelakim oprogramowaniem do analizy dużej ilości danych. Również dla ludzi z branży mody matematyka może być niezwykle przydatna.

Oczywiście nie możemy zapomnieć o kreatywności. „Thinking outside of the box”, czyli zdolność myślenia niestandardowego, a także wyczucie smaku i brak uprzedzenia do rzeczy, które akurat nam nie przypadają do gustu to kolejne komponenty niezwykle ważne w tej branży. Do roli trend forecasters poszukiwane są też osoby z doświadczeniem z konkretnej branży, a najlepiej kilku, ponieważ w trakcie przewidywania trendów przydaje się umiejętność łączenia wiedzy z kilku dziedzin. Ciężko przewidywać modowe trendy nie interesując się, czy kompletnie nie mając pojęcia o modzie, ani pokrewnych branżach.

Jeden z ważniejszych składowych dobrego trend-forecastera jest na pewno obycie z social mediami. Kto w dzisiejszych czas jest w stanie przewidzieć trendy nie korzystając z instagrama (w tym momencie nasuwa się pytanie, ile wcześniej trend związany z dokumentowaniem swego życia na instagramie i powolne porzucanie facebooka był znany osobom z WGNS, ha?!). Media, a zwłaszcza te społecznościowe są nieodłączną pomocą przewidywania, a także TWORZENIA trendów.

Trend forecasting – praca?

Jest to na pewno zajęcie wymagające szerokiej gamy zainteresowań, dobrej znajomości tzw. mainstreamu i umiejętności analizowania informacji z prędkością światła, gdyż właśnie teraz trendy tak szybko powstają i znikają – przykładem jest chociażby fast-fashion (nowe kolekcje w Zarze zmieniające się co kilka tygodnie). Żaden dzień nie wygląda tak samo. Zapewne cudną częścią pracy trend-forecastera jest możliwość podróży, ciągłego doświadczania nowych sytuacji i poznawania innych ludzi, czy kultur.

trends forecaster jobTrend forecaster in action 🙂

If you still have some questions about the whole process of trend forecasting, just leave a comment!


Jeśli nadal nasuwają Wam się pytania odnośnie procesu przewidywania trendów – dawajcie znać!

2 comments

  1. Perhaps this interesting text can transform me into a trendsetter. Let’s see. 😉

  2. I keep my fingers crossed for you 😉

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close