Close

STYLISH & WISE

A trend seeker portal how to stay stylish and wise in the world of art, fashion, lifestyle and beauty.

DESIGN LETTERS – a story behind the simple idea

DESIGN LETTERS – a story behind the simple idea

Design Letters6

Projects sophisticated in their simplicity named Design Letters & Friends bring to mind the minimalistic style in Copenhagen, where we can find the headquarters of the brand. This simple design and the great interest in Design Letters on the market  are due to Mette Thomsen’s innovative approach. This lady with a journalist profession has noticed a gap to fill in when it comes to the letters categories in terms of design for the interiors, as well as the items for everyday’s usage.


Wyszukane w swojej prostocie projekty pod nazwą Design Letters & Friends przywodzą na myśl minimalistyczny styl w Kopenhadze, gdzie mieści się siedziba marki. Prosty design i świetny odbiór na rynku Design Letters zawdzięczają Mette Thomsen. To właśnie ona, z zawodu dziennikarka zauważyła na rynku nisze w kategorii liter, które poprzez swoją grafikę mogłyby w designerski sposób dekorować wnętrza, jak i przedmioty codziennego użytku. 

Design Letters1

Lack can be a trigger for the need and the need is a step in creating some invention. Mette Thompsen has been interested in vintage style for years – she collected some vintage accessories and furniture, what brought her closer to the idea of looking for an inspiration for the right typography among older generation of Danish architectures. Eventually, she got more familiar with the work of Arne Jacobsen, who was not only responsible for modernism style development in Denmark but also created lots of valuable pieces for  timeless interior design and was a specialist in a typography design. 


Niedosyt rodzi potrzebę, a jak wiadomo potrzeba to matka wynalazku. Mette Thomsen, interesująca się stylem vintage od najmłodszych lat – kolekcjonowała vintage akcesoria, jak i meble, wpadła na pomysł poszukania inspiracji typograficznych u starszych duńskich architektów. Wtedy właśnie zainteresowała się pracami słynnego Arne Jacobsen, który nie tylko stanął za rozwojem modernizmu w Danii i stworzył wiele dzieł do wystroju wnętrz o ponadczasowym designie, ale również specjalizował się we wzornictwie. 

Design Letters5

Together with Erik Moller, in 1937, Arne was honoured to design the City Hall in the second largest Danish city after Copenhagen – Aarhus. One part of the project was the interior of the City Hall, and more specifically its typography. Jacobsen then created a classic in its simplicity font, which was again brought to life by Mette during the project of Design Letters.

Mette found and contacted the Jacobsen family, and then obtained the permission to use the font designed by Arne for her projects. Thanks to them, we can now admire the extremely simple but full of craftsmanship letters on bottles, thermos or cups from Chinese porcelain.


Razem z Erikiem Mollerem, w 1937 roku Arne miał zaszczyt zaprojektować ratusz w drugim największym po Kopenhadze mieście duńskim – Aarhus. Jedną z części projektu było wnętrze ratusza, a dokładniej jego oznakowanie. Jacobsen stworzył wtedy klasyczną w swej prostocie czcionkę, którą do życia wskrzesiła Mette przy projekcie Design Letters. 

Mette odnalazła i skontaktowała się z rodziną Jacobsenów, po czym uzyskała pozwolenie na wykorzystanie czcionki zaprojektowanej przez Arne do swoich projektów. Dzięki nim możemy teraz podziwiać niezwykle proste, lecz pełne kunsztu litery na butelkach, termosach, czy filiżankach z chińskiej porcelany. 

Design Letters5

Their store Design Letters offers not only kitchen accessories, but also boards for tables, bedding, or pots resembling cups for planting house plants.

Everyday I like to surround myself with objects that have a story to tell and that just look beautiful in a simple way. My water bottle used every day in no way resembles cheesy plastic and allows me to really enjoy looking at it 😉


W ofercie swojego sklepu Design Letters mają nie tylko kuchenne akcesoria, ale również tablice do biurek, pościel, czy doniczki przypominające filiżanki do sadzenia roślinek domowych. 

Na codzień lubię otaczać się przedmiotami z historią, które po prostu wyglądają pięknie w niewymuszony sposób. Moja butelka na wodę używana każdego dnia w niczym nie przypomina tandetnego plastiku, a wręcz pozwala mi cieszyć oko swoją prostotą 😉

Design Letters4

3 comments

  1. As owner of Design Letter stuff I can fully agree to the text above 🙂

  2. Ausgezeichnet Post. Ich früher stetig diese weblog und Ich bin inspiriert beeindruckt! Sehr Extrem nützlich Information speziell ultimative Teil 🙂 Ich kümmern wie Information eine Menge viel. Ich war suche Information sehr lange Zeit. Danke und Glück

    1. Vielen Dank @transitus-gebrauchtmaschinen.com 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close