Close

STYLISH & WISE

A trend seeker portal how to stay stylish and wise in the world of art, fashion, lifestyle and beauty.

ALEXANDRE DE BETAK – magician behind fashion shows

ALEXANDRE DE BETAK – magician behind fashion shows

ALEXANDRE DE BETAK

Continuing the ‘Fashion Brand Names’ series, I would like to present you Alexandre de Betak. A French artist who is responsible for transforming the most important fashion shows into magical and unforgettable experiences. 

Kontynuując cykl ‘OSOBOWOŚCI ŚWIATA MODY’ tym razem chciałabym Wam bliżej przedstawić postać Alexandre de Betak. Francuz z pochodzenia, który działa za kulisami najważniejszych pokazów mody zamieniając je w magiczne spektakle.

 • Who’s that man?

Alexandre de Betak called in the industry “Fellini of Fashion” is known from his engagement in a business of fashion, art and design. Working as an art director, producer, scenographer or designer, he brings spectators into world full of magic. Combining light, music and choreography in a spectacular way, he intends to design the shows that allows the audience to feel like in a fairy tale. Moreover, as the most desirable and popular director of fashion shows in the world, he is not afraid to realise very bold ideas, which for example required asking Chinese regime for a permission to use Forbidden City in Beijing for Tiffany’s. 

 • Kto to jest?

Alexandre de Betak nazywany również Fellini of Fashionjest ściśle związany z działalnością w świecie mody, sztuki i designu. Pracując jako dyrektor artystyczny, producent, scenograf, czy designer, swoją twórczością przenosi obserwatorów w świat pełen magii. Sam zresztą twierdzi, iż inscenizując pokazy mody stara się tworzyć właśnie magię z połączenia światła, muzyki i choreografii . Jako najbardziej znany reżyser pokazów na świecie nie obawia się realizować niezwykle odważnych projektów, do których należało chociażby wnioskowanie u władz Chin o ‘wypożyczenie’ Miasta Zakazanego w Pekinie dla marki Tiffany. 

A post shared by Bureau Betak (@bureaubetak) on

 • Curriculum/Expertise

Alexandre has been triumphing in the industry for more than a decade by collaborating with luxury brands, such as Christian Dior, Givenchy, Hermes or Tiffany’s, as well as with global brands like H&M or Victoria’s Secret. In 1990 he founded ‘Bureau Betak’, where currently on the BLOG of the company you can find some effects of his work decorated with wonderful pictures from fashion shows, exhibitions, events or different sorts of inspirations.

 • Curriculum/Expertise

W branży mody ponad 25 lat, Alexandre współpracował z najbardziej luksusowymi markami, takimi jak np. Christian Dior, Givenchy, Hermes czy Tiffany’s oraz z markami o globalnym zasięgu swych produktów jak H&M czy Victoria’s Secret. W 1990 de Betak założył firmę ‚Bureau Betak‘ i pod tą samą nazwą: http://blog.bureaubetak.com można znaleźć bajeczne zdjęcia udokumentowujące jego działalność i projekty związane z pokazami mody, wystawami, eventami, jak również pozostałe inspiracje.

Dior FW18 show by Bureau Betak @bureaubetak @dior #bureaubetak #dior #pfw #fw18

A post shared by Bureau Betak (@bureaubetak) on

 • Looking forward into the future

When asked if he is not concerned about declining of big-budget fashion shows, de Betak responds that whichever transformations the fashion industry will go through, he will be happy to contribute to their implementation. As you can see, he is clearly characterized by a trendsetter spirit, which not only does not allow him to cling to the current situation in the fashion world, but also makes him revolutionize it. “I’m only interested in the future and I want to help it come faster” – even Alexandre’s statement illustrates his innovative approach.

 • Spojrzenie w przyszłość

Pytany o to, czy nie obawia się zmierzchu wielkobudżetowych pokazów mody, de Betak odpowiada, iż w przypadku zmian w branży modowej, sam chętnie przyczyni się do ich uskuteczniania. Jak widać tkwi w nim również charakter trendsettera, który nie tylko, że nie trzyma się kurczowo obecnych realiów w świecie mody, co stara się je zrewolucjonizować. I’m only interested in the future and I want to help it come faster– ta chociażby wypowiedź Alexandre obrazuje jego nowatorskiego ducha.

 • ‘Instagrammable’

Creating and forecasting trends, Alexandre appreciates the current role of Instagram in the fashion industry. As one of the largest marketing tools for fashion, it results in the presence of many Instagram personalities at the most important shows during fashion weeks. De Betak plays a significant role when it comes to their placing in the right rows, which at the end means better results in the videos and pictures posted on Instagram.

Additionally, during the preparation of spectacular shows, Alexandre takes care of such decor arrangements, which will also look attractive also in the miniature version displayed on a smartphone. In his work as a show director, Alexandre also draws attention to timing that will allow viewers to record 15-second videos for Instagram, during which they can present the essence of the fashion show.

 • ‘Instagrammable’

Alexandre, tworzący i wyprzedzający trendy docenia obecną role Instagrama w branży modowej. Jako jedno z najwiekszych narzędzi marketingowych dla świata mody, skutkuje w obecności wielu osobowości Instagrama na najważniejszych pokazach w trakcie fashion weeks. Jeśli chodzi o ich ‘usadzanie’ we właściwych rzędach w trakcie pokazów, znaczącą role odgrywa właśnie osoba Alexandre. 

Ponadto, podczas przygotowywania spektakularnych pokazów, de Betak dba o takie aranżacje wystroju, które będą również dobrze prezentować się w wersji miniaturowej na Instagramie. W swojej pracy reżysera pokazów, Alexandre zwraca uwagę także na umożliwienie oglądającym wykorzystania 15 sekundowych nagrań na Instagramie, w trakcie których mogą przekazać esencję pokazu mody.

 • Betak: Fashion Show Revolution“

If you got interested in the person of Alexandre de Betak, you can read more about his work in the following position: Betak: Fashion Show Revolution. In this book, apart from unpublished photos from behind the shows, you can also get familiar about the technical and artistic aspects of their design.

 • Betak: Fashion Show Revolution“

Jeśli zainteresowała Was osoba Alexandre de Betak, więcej na temat jego pracy możecie poczytać w następującej pozycji: Betak: Fashion Show Revolution. W tej książce oprócz niepublikowanych dotychczas zdjęć z pokazów, możecie poczytać o technicznych i artystycznych apektach ich powstawania.

2 comments

 1. And again: very informative and clear. „Mange tak“ for this article.

  1. Thank you so much 😉 <3

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Close